JAPANESE

18 September - 4 October 2009
ARIGATOU | Nobuyoshi Asai/Kenta Arai + TENKI
Dream of The Tides
photographic installation

opening reception | 19:00-21:00 Thu. 17 Sep.

12:00-21:00 (-19:00 on the final day) | entrance free | closed on Tuesdays (except for 22 Sep. until 19:00)

ENGLISH TEXT >>


(C) ARIGATOU

exhibition photo | Kenta Arai

@


Nobuyoshi Asai

Kenta Arai

Nobuyoshi Asai | dancer
weblog
SANKAIJUKU

Kenta Arai | photographer, graphic designer
AbSurdite
http://www.flickr.com/photos/araikenta/

TENKI
Shin'ichi Mita | stylist
Takayuki Suzuki | fashion designer
Shukou Tsuchiya | stain artist


(C) Artfit by TENKI


(C) ARIGATOU